نویسنده = اسلامی پناه، علی
تعداد مقالات: 1
1. مکتب تاریخی حقوق

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 11-20

علی اسلامی پناه