نویسنده = عبدالرضا برزگر
امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 328-345

عبدالرضا برزگر؛ مژده سادات مولای زاهدی؛ محمد اکبری