نویسنده = سیدحسین صفایی
تعداد مقالات: 3
1. ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399، صفحه 7-11

10.22034/law.2020.243264

سیدحسین صفائی؛ محمد درویش زاده


2. از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 7-14

10.22034/law.2020.243196

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


3. ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله)

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 7-9

10.22034/law.2020.243197

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده