نویسنده = جواد شمسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399، صفحه 46-73

10.22034/law.2021.520875.1017

علی اکبر فرحزادی؛ جواد شمسی