نویسنده = علیجانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 93-118

10.22034/law.2021.521769.1023

محسن علیجانی؛ لعیا جنیدی