نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 3
2. تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 356-376

عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی