نویسنده = مهدی جوهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 129-144

مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی