نویسنده = قاسمی حامد، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 312-338

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی